Jednorázová konzultace

Před samotnou konzultací si dopředu  domluvíme téma, abychom čas využili co nejefektivněji.

Pomohu vám najít jasné akční kroky, které povedou k řešení vašeho problému a ušetřím vám desítky i stovky marného googlení a hledání.

Předám vám kontakty, dodavatele, odběratele. Propojím vás s odborníky.

Odpovím vám na všechny otázky, na které potřebujete odpověď. Stačí se ptát.

Konzultace probíhá online (pošlu vám odkaz na StreamYard) a nebo osobně.

Termín si dohodneme podle společných možností.

Jednorázová konzultace se může zakoupit opakovaně, nebo jí můžeme, po vzájemné dohodě, odečíst z nějakého vybraného balíčku, pokud zjistíme, že je naše téma obsáhlejší

  • 90 - 120 min
  • Cena: 9 900,-